Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kuntakilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Kuntakilpailun järjestää Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmä.

Järjestäjän yhteyshenkilö on Muoviteollisuus ry:n asiamies Kari Kuivalainen, puhelin 040 843 9425, sähköposti kari.kuivalainen@plastics.fi

(myöhemmin ”Järjestäjä”)

2. Osallistumisoikeus ja osallistuminen

Kilpailuun on osallistumisoikeus kaikilla Suomen kunnilla. Käytännössä osallistuminen tapahtuu siten, että hajajätevesihankkeissa toimiva henkilö ehdottaa kuntaa kilpailun voittajaksi. Ehdotus tehdään vastaamalla kuntakilpailun kampanjasivun päätöksetputkeen.fi / paatoksetputkeen.fi kyselyyn. Kilpailun viimeinen osallistumispäivä on 31.3.2021.

3. Voittajan valinta

Kilpailun voittajan nimeää Järjestäjän kokoama valintaraati. Voittaja julkistetaan toukokuussa 2021. Tarkempi ajankohta julkaistaan myöhemmin.

4. Voittajan palkinto

Voittajakunta saa palkinnoksi 3 000 euroa hyvien hajajätevesikäytänteiden edistämiseen kunnassa.

5. Rekisteritiedot

Kampanjasivun kyselyyn saaduista vastauksista kertyvän rekisterin rekisteriseloste julkaistaan kampanjasivulla yhdessä näiden kilpailun sääntöjen kanssa.

6. Kuntakilpailun vastuut ja oikeudet

Järjestäjä vastaa kuntakilpailun lakisääteisistä velvollisuuksista näissä säännöissä mainitun palkinnon arvon mukaisesti. Palkinnon voittanut kunta vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittanut kunta vapauttaa Järjestäjän kaikista vastuista ja kuluista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen palkinnon vastaanottamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjän vastuu kuntakilpaluun osallistuneita kuntia tai voittajaehdokkaita nimenneitä henkilöitä kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kuntakilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman perusteella.

7. Instagramin, Facebookin, LinkedInin yms. median vastuuvapaus

Kuntakilpailu ei ole millään tavoin Instagramin, Facebookin, LinkedInin tai muun vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kuntakilpailun kyselyyn vastanneet sitoutuvat vapauttamaan kampanjan viestinnässä käytetyt mediat (Instagramin, Facebookin, LinkedInin yms.) kaikista kuntakilpailuun liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Vastaaja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjälle kampanjasivun rekisteriselosteessa kuvattuun käyttöön.

8. Muut ehdot

Kuntakilpailun kampanjasivun kyselyyn vastanneet sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta tarvittaessa tekemiä päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Järjestäjä voi hylätä kampanjan kyselyyn annetun vastauksen omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä puutteelliset vastaukset ilman korvausvelvollisuutta vastaajille. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset vastaajat, joiden on syytä epäillä käyttäneen vastauksissaan epärehellisiä keinoja tai tietoja.

Mikäli kuntakilpailuun liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy painovirhe tai jokin muu virhe, Järjestäjä tai kampanjaan osallistuvat yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.